• Polski
 • English
 • Germany
 • Norway
 • Denmark

Gwarancja

W pełni odpowiadamy za jakość naszej pracy i udzielamy na nią gwarancji. Dzięki temu masz pewność, że nigdy nie zostaniesz ze swoimi problemami sam. Jeśli masz uwagi na temat wykonanej usługi stomatologicznej możesz zawsze pytać o wszystko Twojego dentystę.

Czas trwania gwarancji: 2 lata
wypełnienia,
stałe uzupełnienia protetyczne, mosty i korony,
protezy częściowe i całkowite

Czas gwarancji liczony jest od dnia wykonania usługi lub w przypadku leczenia złożonego i kompleksowego od dnia ostatecznego założenia wypełnienia. W przypadku wpółistniejących innych braków zębowych gwarancja udzielana jest na okres 3 do 6 miesięcy w zależności od indywidualnego stanu jamy ustnej Pacjenta.

Warunkiem utrzymania gwarancji są wizyty kontrolne co 6 miesięcy, o ile lekarz prowadzący nie wyznaczy innej częstotliwości wizyt, połączone z profesjonalnymi zabiegami higieniczno – profitaktycznymi.

Gwarancja powyższa obowiązuje pod warunkiem niezwłocznego, osobistego zgłoszenia się w przypadku dolegliwości bólowych lub ruchomości uzupełnień protetycznych.

Pacjent traci uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji za wady przeprowadzonego leczenia stomatologicznego, jeżeli nie zawiadomi prowadzącego lekarza dentystę, pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej promedica@promedica.pl o wadzie, w ciągu miesiąca od jej wykrycia.

 

  Gwarancja nie obejmuje:
 • prac niezakończonych lub tymczasowych, czyli koron tymczasowych, protez natychmiastowych osadzonych po usunięciu zębów lub po zabiegach chirurgicznych, (protezy po pewnym czasie wymagają podścielenia),
 • prac przy wykonywaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta,
 • nie przeprowadzonego leczenia kanałowego, które po pewnym czasie od wypełnienia zęba lub założenia pracy protetycznej na zębie okazało się konieczne.
  Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:
 • niedostatecznej higieny jamy ustej,
 • nieszczęśliwych wypadków,
 • braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym,
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
 • nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych,
 • istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. padaczka, osteoporoza, stan po napromieniowaniu, cukrzyca i terapii cytostatykami)
© 2008 Promedica / powered by Etomite / design by deep line
IMPLANTOLOGIA

Implanty to bardzo dobra propozycja dla pacjentów dla których utrata zębów stanowi istotny problem estetyczny i zdrowotny.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Regeneracja ubytków tkanki kostnej lub tkanek przyzębia oraz zastosowanie materiałów wspomagających taką regenerację.

PROTETYKA

Promedica oferuje swoim pacjentom pełny zakres usług protetycznych.